Kamusal Platform

EMSAL YARGI KARARLARI IŞIĞINDA İHALE SORUNLARI REHBERİ ÇIKTI.

e-Posta Yazdır PDF

     ALANINDA YAZILMIŞ İLK VE TEK ESER;

 

EMSAL YARGI KARARLARI IŞIĞINDA

        İHALE SORUNLARI REHBERİ “

 

TÜM İHALE İŞLEMLERİNİZDE SİZE IŞIK TUTACAK DEV BİR KAYNAK

 

YAZARI: SN. SADETTİN DOĞANYİĞİT

YAYIMCI: KAMUSAL MEVZUAT PLATFORMU DERNEĞİ (KAMEP DERNEĞİ)

 

           İHALEYLE İLGİLİ TÜM SORULARINIZA CEVAP BULABİLECEĞİNİZ EMSAL DANIŞTAY, SAYIŞTAY, YARGITAY, VE ANKARA İDARE MAHKEMESİ KARARLARI ARASINDAN SN. SADETTİN DOĞANYİĞİT TARAFINDAN ÖZENLE SEÇİLEREK VE ANA BAŞLIKLAR HALİNDE ÖZETLENEREK HAZIRLANMIŞ EŞSİZ BİR ESER.

 

          PİYASA FİYATI : 139 ,00 TL (KDV DAHİL)

          DERNEĞİMİZ TELEFONLARINDAN SİPARİŞ VEREREK 119,00 TL tutarlı özel fiyattan (KDV VE KARGO DÂHİL) EDİNEBİLİRSİNİZ.

 

İRTİBAT TELEFONLARIMIZ

 

312 324 46 69  –  506 690 07 86

www.kamusalplatform.com  e-mail: Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

KİTAPTA BULABİLECEĞİNİZ YARGI KARARLARI

ESER: EMSAL YARGI KARARLARI IŞIĞINDA İHALE SORUNLARI REHBERİ

YAZAR: SADETTİN DOĞANYİĞİT

KAMEP YAYINLARI

                                                           İçindekiler

 

Önsöz. 4

Birinci Bölüm

İHALE USUL VE YÖNTEMLERİ

A. İhale İlke Ve Kuralları 4

1. İşin Kısımlara Bölünerek Aynı Şirkete Yaptırılması 4

2. Bölünemezlik İlkesinin İhlali 4

3. Ödenek Miktarı Belirtilmeksizin İhaleye Çıkılması 4

4. Dekanlarla İştirak Halinde Suç İşledikleri Anlaşılanların Soruşturma Usulü. 4

5. Virgülden Sonra İki Hane Kurulanın Rekabete Aykırı Olması 4

6. Tekliflerin Birbirine Yakın Olması Rekabet Ortamının Oluşmadığına Karine Midir?. 4

7. Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklife İhale Verilebilir Mi?. 4

8. Beş Teklif Verilen İhalede Rekabetin Oluştuğu Anlamına Gelir Mi?. 4

9. Rekabet Ortamının Oluşmadığına Yönelik Gerekçenin Delillerle Desteklenmemesi 4

10. İhalede Danışıklı Fiyat Teklifinde Bulunulması 4

11. Rekabeti Kısıtlayıcı Şartname Hükümlerinin Varlığı 4

12. Renkli Doppler Ekokardiyografı Cihazı Alımı 4

13. Uluslararası Yarışma Şeklinde Yapılan İhalelerin Yabancı İstekliye Kapanması Mümkün Müdür?  4

14. Demirbaş Eşya Niteliğindeki Malzemelere Müteahhit Kârı Ödemesi Mümkün Müdür?. 4

15. Temizlik İşleri Şartnamesinde Rekabete Aykırı Hususlar 4

16. Güvenirlik Ve Gizlilik İlkelerine Aykırılık Nedeniyle İsteklinin Elenmesi 4

17. Sözleşme Süresinin 5 Yıl Uzatılabileceğine İlişkin Hüküm İhale İlkelerine Aykırılık Oluşturur Mu?  4

18. Yaklaşık Maliyetin Altındaki Tekliflerin Varlığı Karşısında Rekabetin Oluşmadığından Bahsedilebilir Mi?  4

19. Yüzde 40 Oranında Kendi Malı Olma Şartının Aranması Rekabete Aykırı Mıdır?. 4

20. Tebliğ Hükümleri İle Kaynakların Verimli Kullanılma Zorunluluğunun Çakışması 4

B. Çöp Toplama Ve Şehir Temizliği İhaleleri 4

1. Çöp Toplama Hizmetleri Personel Çalıştırılmasına İlişkin Hizmetlerden Sayılır Mı?. 4

2. Yapılan Açıklamada Giyim Miktarının Eksik Belirtilmesi Teklifi Geçersiz Kılar Mı?. 4

3. Çöplerin Bertarafı İhalesinde Yaklaşık Maliyetin Hesaplanması 4

4. Çöp İhalesinde Çalıştırılacak Araçların Ne Kadar Mesafe Yapacağının Belirtilmemesi 4

5. Çöp Toplama Ve Sokakların Süpürülmesi İşinin Maliyetinin Zamana Bağlı Olarak Oluşturulması 4

6. Tatil Günleri İçin Yaptırılacak Çalışma İle İlgili Açıklama Olmaması 4

7. Temizlik İhalelerinde Benzer İş Tanımının Sınırlandırılması Mümkün Müdür?. 4

8. Çöp Toplama İşinde İdare Malı Araçların Kira Tutarlarına Kdv İlave Edilmeden Kesinti Yapılması 4

9. Yıllık Genel Temizlik İşinin Şartnamenin Aksine Daha Az Sayıda Elemanla Yapılması 4

10. Belediyenin Temizlik İhalesini Alan Firma Adına Çalışan İşçilerin Haklarından Belediyenin Sorumluluğu Var Mıdır?  4

11. Temizlik Ve Bakım İşleri İçin Kararname Fiyat Farkının Uygulanması 4

12. Temizlik İşi İhalesinde Asgari Ücret Fiyat Farklarının Malzeme Fiyat Farkları Şeklinde Ödenmesi Gerekirken Müteahhit Kârı Eklenerek Ödenmesi 4

13. Çöp Toplama Sahasının 5 Yıl Süre İle İşletilmesi 4

14. Temizlik İhalelerinde Fiilen Çalışan İşçi Sayısına Göre Tespit Edilecek Asgari Ücret Fiyat Farkı 4

15. Sosyal Sigorta Primlerinin Yatırılmaması Temizlik İşinin Eksik Yapıldığını Gösterir Mi?. 4

16. İki Kez Süpürüldüğü Gerekçesiyle Temizlik Puantajı Tanzim Edilmesi Ve Ücret Ödenmesi 4

17. Çöp Kamyonlarının Yıllık Çalışma Süresinin Hesabı 4

18. Asıl İşveren Temizlik Şirketinin Borcundan Ötürü Kuruma Karşı Teselsül Hükümleri Uyarınca Sorumlu Tutulabilir Mi?  4

19. Temizlik Şirket Elemanının Tazminatından Şirket Ve İdarenin Birlikte Sorumlu Olduğu. 4

20. Çöp Temizlik İhalesinde Modeli Düşük Araçların Çalıştırılması 4

21. Asgari Ücrete Zam Geldiğinde Fazla Mesai, Tatil Ve Bayram Ücretlerine De Bu Zammın Yansıtılması Mümkün Müdür?  4

22. Çöp Temizlik İhalesinde Araçların İş Kapsamında Kullanılmaması Cezayı Gerektirir Mi?. 4

C. Doğrudan Temin Uygulamaları 4

1. Fabrikayı Oluşturan Unsurlardan Taşınmaz Mal Niteliğindeki Arsa Ve Bina Dışındaki Taşınır Malların 22/E Kapsamında Tedariki Mümkün Müdür?. 4

2. Danışmanlık Hizmetinin 22/B Kapsamında Karşılanması 4

3. Piyasa Fiyat Araştırması Yapılmayan Doğrudan Temin Uygulaması 4

D. Özel Güvenlik Hizmeti İhaleleri 4

1. Şirket Ortaklık Durumuyla Faaliyet İzin Belgesi Ortaklık Durumunun Aynı Olmaması 4

2. Sigortaya İlişkin Teyit İşleminin Genel Müdürlük Veya Bölge Müdürlüğü Tarafından Yapılmaması Teklifi Geçersiz Kılar Mı?  4

E. Kamu Hizmetini Görecek Personel 4

1. Kamu Hizmetlerini Görecek Kişilerin İhale İle Tedariki Mümkün Müdür?. 4

2. Zabıta Hizmeti İhale İle Çalıştırılan Personele Gördürülebilir Mi?. 4

3. Hizmet İhalesinde Radyolog İstihdamı Mümkün Müdür?. 4

4. İşçinin İşe Alınması, Nitelikleri, İşten Çıkarma Ve Ücretlerinin Belirlenmesi Yetkisinin Kamu Kurumunda Olması 4

5. Personel Üzerindeki Yönetim Hakkının İdarece Kullanılması 4

6. Temizlik Şirket Elemanının Tazminatından Şirket Ve İdarenin Birlikte Sorumlu Olduğu. 4

7. İşveren Değiştiği Halde Personelin Hizmetinde Kesinti Olmaması 4

F. Kömür Üretimi Ve Saha İşletilmesi 4

1. Kömür Üretimi İhalesinde Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması Hangi Esaslara Göre Yapılır?. 4

2. Tüvenan Taşkömürlerinin Yıkattırılması İşinin Süresinin Uzatılması 4

3. İhale Sürecinin 5 Yıllık Dilimler Halinde Uzatılması Mümkün Müdür?. 4

4. Dekapaj İşinin İhalesinde İstenecek Yeterlik Kriterleri 4

5. Tekliflerin Tamamının Yaklaşık Maliyetin Altında Olması Durumunda Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması 4

G. Belli İstekliler Arasında Ve Pazarlık İhaleleri 4

1. Sel Felaketine Uğrama İhtimalinin Yüksek Olması Durumu. 4

2. İdarece Davet Edilenlerin Yansıra Diğer İstekliler 21/B İhalesine Girebilir Mi?. 4

3. Doğrudan Temin Uygulamasında İhale İlkeleri 4

4. İhaleye Katılmak İsteyen İsteklilerin Davet Edilmemesi Mevzuata Uygun Mudur?. 4

5. İhaleye Davet Edilmeyen İstekli İhaleye Katılabilir Mi?. 4

6. İhaleye Katılmak İstediği Halde Davet Edilmeyen İstekli Bulunması Karşısında İhalenin İptali Gerekir Mi?  4

7. Açık İhalede Verilen Tekliflerin Şartnameye Uygun Olmaması 21-B Pazarlık İhalesine Gerekçe Oluşturur Mu?  4

8. Dokümanı Satın Almak İsteyip De Kendisine Doküman Satılmayan İsteklilerin Şikâyet Hakkı Var Mı?  4

9. İhale Usulünün Belirtilmemesi Hususu. 4

10. Belli İstekliler Usulü İle Yapılan İhalede Geriye Dönük İşlem Yapılması Mümkün Müdür?. 4

H. Tıbbi Cihaz Ve Sağlık Hizmetleri Alımı 4

1. Tıbbi Tetkik Ve Tanı Hizmetlerinin Hastane İdaresince Satın Alınması 4

2. Sağlık Bakanlığı Kayıt Bildirim Onayı Bulunan Tıbbi Cihazların Değerlendirilmesi 4

3. Ultrason Cihazı Satın Alınması 4

4. Renkli Doppler Ekokardiyografı Cihazı Alımı 4

4. Biyomedikal Cihaz Bakım Ve Onarım İşi İhalesi 4

5. Radyolojik Görüntüleme Hizmet İhalesinde Radyolog İstihdamının Şartları 4

6. Kıyafetin Cinsinin Ayrıntılı Belirlenmemesi 4

J. Yapım İşleri İhaleleri 4

1.Anahtar Teslimi Götürü Bedel İhalelerde Uygulama Projesinde Eksiklik Olması Mevzuata Aykırılık Oluşturur Mu?  4

2. Zorunlu Olan Hallerde Çed Olumlu Belgesi Alınmadan İhaleye Çıkılabilir Mi?. 4

3. Uygulama Projesi Olmadan İhaleye Çıkılan Yapım İşi 4

4. Bir Yapım İşinde Denetleyen İle İşi Yapan Aynı Kişi Olabilir Mi?. 4

5. Birim Fiyatlı Yapım İhalesinde, İmalatların İş Kalemi Bazında Değil İş Grubu Bazında Verilmesi Mümkün Müdür?  4

J. Yemek Pişirme Ve Dağıtım İhaleleri 4

1. Yemek İhalelerinde Aşırı Düşük Teklif Yapılması Zorunluluğu. 4

2. Yaklaşık Maliyet İle Diğer Tekliflerin Altındaki Teklifin Sorgulanmaması 4

3. Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması Yapılmayan Yemek İhalesi 4

4. Varsayıma Dayalı Olarak Yaklaşık Maliyet Sınır Değerinin Hesaplanması 4

5. Hazır Yemek Yükleniciliği İhalesinde Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması 4

6. Teklif Ekinde Gıda Sicil Belgesi İstenmesi 4

7. Yemek Fabrikası İle Anlaşma Yapılacağına Dair Belgelerin İstenmesi 4

8. Bir Yemek Fabrikasıyla Noter Tasdikli Sözleşme İstenilmesi Mümkün Müdür?. 4

 

 

İkinci Bölüm

İHALE HAZIRLIK SÜRECİ

A. İhale Komisyonları 4

1. Demonstrasyon Eksik Sayıda Komisyon Önünde Yapılabilir Mi?. 4

2. Komisyonunun İlandan 3 Günden Sonra Oluşturulması İhalenin İptalini Gerektirir Mi?. 4

9. Komisyonun Takdire Dayalı Değerlendirme Yapması 4

10. Aşırı Düşük Tekliflerin Belirlenmesinde Yetki Kimdedir?. 4

B. İhale Dokümanı Ve Şartnamelerin Hazırlanması 4

1- Teknik Şartnamenin Rekabete Aykırı Olması 4

2. Şikâyetin İncelemesinde İdarece Akademik Bir Kuruluştan Teknik Görüş İstenmesi Mümkün Müdür?  4

3. Hastane Bakım Hizmetlerini Görecek Personelin Kıyafetlerinin Ayrıntılı Belirlenmesi 4

4. Teklif Aşamasında Cihazların Marka Ve Modelinin Bildirmesine Gerek Var Mıdır?. 4

5. Şartnamenin Tek Bir Ürünü İşaret Etmesi 4

6. Binek Otomobillerin % 40'ının Kendi Malı Olma Şartı Getirilebilir Mi?. 4

7. Teklif Cetvelinde Toplam Gün Sayısının Belirtilmemesi 4

8. Hizmet Şartnamesine Yapım İşinin Ücretsiz Yapılacağına İlişkin Düzenleme Konulabilir Mi?. 4

9. İhale Saati İle Teklif Verme Saatinin Farklı Olması 4

10. Şartnamede Düzenlenen İhtiyat Kesintisi Düzenlemesi 4

11. İhale Konusu Ürünlerin Tüm Özelliklerinin Şartnamede Belirtilmemesi 4

12. Şartname Aldığına Dair Vezne Alındı Makbuzunun İbrazı 4

13. İhaleye Katılımı Engelleyici Hüküm İçeren Şartname. 4

14. Şartnamenin Rekabeti Engellemesi 4

15. Şartname Gereğince İşçinin İşe Alınması, İşten Çıkarma Yetkisinin Kamu Kurumunda Bulunması 4

16. Yönetim Hakkının İdarece Kullanılması Durumunda Sorumluluk. 4

17. Temizlik Şirket Elemanının Kıdem Tazminatının Ödenmesinde Sorumlu Kim Olacak?. 4

18. Personelin Hizmetinde Kesinti Yaşanmaması İdareyi İşveren Konumuna Sokar Mı?. 4

C. Yaklaşık Maliyet 4

1. Bayındırlık Fiyatlarla Oluşturulan Yaklaşık Maliyetin İlan Tarihi İtibariyle Güncellenmesi 4

2. Yaklaşık Maliyetin Diğer İhalelerle Kıyaslanması Mümkün Müdür?. 4

3. Yaklaşık Maliyet Ana Bileşenleri İle Analiz Formatının Uyuşmaması 4

4. Giyim Bedeli Ve Mali Sorumluluk Sigortası Giderinin Yaklaşık Maliyete Dâhil Edilmemesi 4

5. Çöp Toplama İhalesinin Maliyetinin Zamana Bağlı Olarak Oluşturulması 4

6. İşyeri Hekimliği Giderinin Yaklaşık Maliyete Dâhil Edilmemesi 4

7. Yeterli Piyasa Araştırılması Yapılmadan Muhammen Bedel Tespiti 4

8. Her İhale İçin Ayrı Bir Yaklaşık Maliyet Belirlenmesi Mümkün Müdür?. 4

D. Zeyilname Ve Düzeltme İlanları 4

1. Zeyilname İli Değiştirilen Şartnameye Uygun Teklif Sunan Firmanın Elenmesi 4

2. Zeyilname Yapmak Yerine Şikâyetçiye Cevap Verilmesi Mümkün Müdür?. 4

Üçüncü Bölüm.. 4

İş Deneyim Belgeleri 4

1. Kat Karşılığı İş Yapan Müteahhide İş Bitirme Düzenlenebilir Mi?. 4

2. Kik’in Düzeltici İşlem Kararı Üzerine Feshedilen İş İçin Deneyim Belgesi Düzenlenebilir Mi?. 4

3. Biyomedikal Cihazlara Yapılacak Teknik Hizmetler Deneyimi 4

4. İş Deneyim Belgesindeki İşlerin Ayrıştırılarak Değerlendirilmesi Mümkün Müdür?. 4

5. Bilgisayar Yazılım Ve Destek Hizmetleri İş Deneyimi 4

6. Konsorsiyum Ortak, Alt Yüklenici Sıfatıyla İş Bitirme Alabilir Mi?. 4

7. Özel Bir Hastane Tarafından Düzenlenen İş Bitirme Belgesi İhalede Kullanılabilir Mi?. 4

8. Sosyal Güvenlik Prim Ödemelerini Gösteren Belgelerin Teklif Dosyasında Yer Almaması Teklifi Geçersiz Kılar Mı?  4

9. Kat Karşılığı Yapılan İş İçin Elde Edilen Belgeler İş Deneyim Belgesi Olarak Kullanılabilir Mi?. 4

10. Kat Karşılığı Elde Edilen İş Deneyim Belgesinin Geçerlik Şartı 4

11. Kat Karşılığı İnşaat İçin Verilecek İş Bitirmede Belge Tutarı Ne Olacak?. 4

12. Kendine İş Yapan Yükleniciye İş Bitirme Belgesi Düzenlenir Mi?. 4

13. Hatalı Düzenlenen İş Bitirme Belgesinden İstekli De Sorumlu Olur Mu?. 4

14. İş Bitirmede Benzer İşin Hastane Temizlik Hizmetleri Olarak Sınırlandırılması Mümkün Müdür?  4

15. Sunulacak İş Bitirme Belgesinin İhale Usullerinden Biri İle Elde Edilmesi Şartının Getirilmesi Mümkün Müdür?  4

16. İş Deneyim Belgesi İçin En Üst Oranın Yeterlik Kriteri Olarak Belirlenmesi Mümkün Müdür?. 4

17. İş Sahibi İle Yüklenicinin Aynı Kişi Olması Durumunda İş Bitirme Geçerli Midir?. 4

18. Şahıs Şirketinin Sermaye Şirketine Dönüşmesi Halinde İş Deneyim Belgesinin Geçerliliği 4

19. İş Deneyim Belge Oranının En Üst Oranda Belirlenmesi 4

20. İhale İndirimi Düşülmeden Hesaplanan İş Deneyim Belgeleri Geçerli Olur Mu?. 4

21. Benzer İş Grubu Açık Biçimde Tespit Edilemeyen Belgelerde Değerlendirme Ölçütü. 4

22. Bedel İçermeyen Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayalı İş Deneyim Belgesi Hangi Şartla Geçerli Olur?  4

23. Hizmet İhalesinde Özel Sektördeki İş Deneyimin Tevsiki Nasıl Yapılır?. 4

24. Mezuniyet Belgesinin Değerlendirilmesinde Küsurat Aylar Tam Yıl Olarak Kabul Edilebilir Mi?. 4

25. İş Deneyim Belgesinin Bünyesindeki İşlerin Benzer İşle İlgili Bulunması 4

Dördüncü Bölüm

TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A. Teklif Zarfları 4

1. İdareye Teslim Edilmeden Önce İstekli Tarafından Teklif Zarfının Açılıp Sonradan Kapatılması Mümkün Müdür?  4

2. Teklif Zarfını İdareye Veren İstekli İhaleden Çekilebilir Mi?. 4

B. Benzer İş Düzenlemesi 4

1. Yemek Pişirme Dağıtım İşinde Benzer İşin Sınırlandırılması Mümkün Müdür?. 4

2. Tek Sözleşme Kapsamında Yol Ve Altyapı İşlerinin Birlikte Yapılmış Olunması Şartı İstenebilir Mi?  4

3. Kit'ler İle İett'nin Yazılım İşleri Benzer Olabilir Mi?. 4

4. Demiryolu İnşaatı İşleri İle Metro Ve Raylı Sistemler İnşaatı İşleri Benzer İş Olarak Belirlenebilir Mi?  4

5. Devlet Hastanesi Yapan Yüklenici İhtisas Hastanesi İhalesine Teklif Verebilir Mi?. 4

6. Devlet Hastanesi İle İhtisas Hastanesi Benzer İş Kapsamında Değerlendirilebilir Mi?. 4

7. Atıksu Yağmursuyu Bakım Onarım İşlerinde Benzer İş Düzenlemesi 4

8. Her İki İşin Birlikte Yapılmış Olunmasına İlişkin Benzer İş Düzenlemesi Yapılır Mı?. 4

9. Demiryolu İnşaatı İşlerinde Benzer İşin Değerlendirilmesi 4

C. Geçici Teminat Ve Banka Referans Mektubu. 4

1. Prim Borcunun Bulunması Durumunda Teminatın İrad Kaydı 4

2. Geçici Teminatın Gelir Kaydedilmesi İşleminin İptal Süreci 4

3. Geçici Teminatın İrat Kaydında Sınır Nedir?. 4

3. Kısmi Teklife Açık İhalelerde Geçici Teminatın Gelir Kaydı İşlemi Nasıl Yapılır?. 4

4. Başka Şube Tarafından Onaylı Fotokopi Banka Referans Mektubunun Geçerliliği 4

5. Hakkında Kamu Davası Açıldığını Bilmeyen İsteklinin Geçici Teminatı Gelir Kaydedilir Mi?. 4

6. Teminat Mektubundaki Bilgi Eksikliklerinin Tamamlatılması Mümkün Müdür?. 4

7. Fotokopi Olan Ve Başka Şube Görevlilerince İmzalanan Banka Referans Mektubu Geçerli Midir?  4

8. İptal Edilen İlk İhale İçin Verilen Geçici Teminatın İkinci İhale İçin Kullanılması 4

D. İhaleye Katılımda Yeterlik Belgeleri 4

1. Şartnamede Belli Oranda Öz Malı Olma Şartı Öngörülmesi Mevzuata Uygun Mudur?. 4

2. ‘Her Türlü Taahhüt’ İfadesi Kömür Yıkattırılmasını Da İçine Alır Mı?. 4

3. Teklif Öncesi Fabrika Tesisi İle Anlaşma Yapma Yükümlülüğü Getirilebilir Mi?. 4

4. Serbest Şehircilik Büro Tescil Belgesi İstenmesi Rekabete Aykırı Mıdır?. 4

5. Anahtar Teknik Personelin İşe Giriş İşlemlerinin İnternet Üzerinden Yapılması 4

6. Kamu Deneyimi İçin Hizmet Belgesinin Esas Alınması 4

7. Yeterlik Belgelerindeki Onay Noksanlarının Tamamlatılması 4

8. Faaliyet Alanında Madencilik Olmayan Şirkete Kömürün Yıkanması Ve Torbalanması İşi Verilebilir Mi?  4

9. İş Ortaklığında Tek Diploma Her İki Ortağın İş Deneyimi Kapsamında Sunulabilir Mi?. 4

10. Kabul İşlemleri Tamamlanmayan İşe İlişkin İş Deneyim Sunulabilir Mi?. 4

11. Noter Onaylı Olmayan Taahhütnamenin Kabulü Mümkün Müdür?. 4

12. Makine Ekipmanın % 40 Inın İsteklinin Kendi Malı Olma Şartının Getirilmesi Mümkün Müdür?. 4

13. Müşteri Belgesi Bayilik Belgesi Olarak Kabul Edilebilir Mi?. 4

14. Kurulca Akademik Bir Kuruluştan Teknik Görüş Alınmaması 4

15. İhalede Marka Veya Modele Yer Verilmesi Mevzuata Uygun Mudur?. 4

16. Yeterlik Kriterlerinin Alt Yüklenicinin Karşılaması Mümkün Müdür?. 4

17. İhale Günü Sadece İstekli Bünyesinde Çalışan Anahtar Teknik Personelin Durumu. 4

E. Noter Onayı 4

1. Noterce Aslına Uygunluğuna Dair Şerh Düşülen Belgeler Hangi Şartla Geçerlidir?. 4

F. Bilgi Tamamlatma Müessesesi 4

1. Aşırı Düşük Teklif Kapsamında Bilgi Tamamlatma Müessesesinin Kullanılması Mümkün Müdür?  4

2. Tc Kimlik Numarası Hanesine Vergi Kimlik Numarasının Yazılması Teklifi Geçersiz Kılar Mı?. 4

3. Gerçek Kişi Ortağın Tc Kimlik Numarası Belirtilmemiş Teklif Mektubu Değerlendirme Dışı Tutulur Mu?  4

4. Vekâletnamelerdeki Pul Eksikliği Tamamlatılabilir Mi?. 4

5. Teklifin Esasını Değiştirecek Nitelikte Olmayan Bilgi Eksikliği 4

6. Yetkili Satıcılık Belgesinin Tamamlatılması Mümkün Müdür?. 4

7. Tarih Kısmı Eksik Ortaklık Durum Belgesinin Tamamlatılması Mümkün Müdür?. 4

8. Başka Kurumlarca Tanzim Edilen Belgenin Tamamlatılması 4

9. Birim Ortalama Maliyet Beyanındaki Tarih Eksikliği Tamamlatılabilir Mi?. 4

10. Teklif Mektubundaki Bilgi Eksikliklerinin Tamamlatılması Mümkün Müdür?. 4

11. Smmm Onaylı Yeterlik Belgelerin Tamamlatılması Mümkün Müdür?. 4

G. Teklif Mektupları 4

1. Tekliflerin Verilmesinde Hane Sayısı Ve Yuvarlama. 4

2. Teklif Mektubunda Belirtilmesi Gereken Hasarsızlık İndirimine Yer Verilmemesi Teklifi Geçersiz Kılır Mı?  4

3. Teklif Mektubunda Bir Kelimenin Yanlış Yazılması Teklifi Değerlendirme Dışı Bırakır Mı?. 4

H. Tekliflerin Değerlendirilmesi 4

1. Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Tek Geçerli Teklife İhale Verilmesi Mümkün Müdür?. 4

2. Sunulan Ticaret Sicil Gazetesinde İsteklinin Ortaklık Hissesini Gösteren Bilgilerin Bulunmaması Teklifi Geçersiz Kılar Mı?  4

3. Özel Usulsüzlük Cezası Vergi Borcu Olarak Değerlendirilir Mi?. 4

4. Yapılandırılarak Taksitlendirilen Ve Taksitleri Ödenen Prim Borçlarının Bulunması İhaleye Katılımı Engeller Mi?  4

5. Damga Vergisi, Vergi Borcu Kapsamında Değerlendirilir Mi?. 4

6. İdareler, İsteklilerin Belgelerinin İncelenmesinde Tüzel Veya Gerçek Kişilerin Uzmanlığından Yararlanabilir Mi?  4

7. Teklif Edilen Cihazlara İlişkin Dokümanın Cd Ortamında Sunulması Teklifi Geçersiz Kılar Mı?. 4

8. En Düşük Teklife İhalenin Verilmemesi 4

9. Teklif Mektubuna Rakamla Ve Yazıyla Farklı Tutar Yazılması 4

Beşinci Bölüm

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASI

A. Mal Alımı İhalerinde Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması 4

1. Yaklaşık Maliyetin Altındaki Teklifler İçin Sorgulama Yapılacak Mı?. 4

B. Yapım İhalelerinde Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması 4

1. Yargı Kararı Sonucunda Belirlenen Yeni Sınır Değerin Üzerinde Olan Teklife Sorgulama Yapılır Mı?  4

2. Düz İşçi Yerine Ekskavatör Makine Girdisi İle Açıklama Yapılabilir Mi?. 4

3. Analiz Bünyesinde Asgari Ücretin Altında Bedel Belirlenebilir Mi?. 4

4. Açıklaması Uygun Bulunmayan Kalemlerin Düşük Olması 4

5. Şikâyette Bulunulmayan Konularda İnceleme Yapılması 4

6. Her Türlü Araç, Gereç Ve Malzeme Girdileri Dahil Edilerek Düzenlenen Fiyat Teklifi Kabul Edilecek Midir?  4

7. Sorgulama Sonucunda Tek Firma Kaldığı Durumlarda İhalenin Sonuçlandırılması Mümkün Müdür?  4

8. Proforma Faturadaki Tarih Eksikliği Tamamlatılabilir Mi?. 4

9. Sorgulamada İncelenebilecek Hususlar Nelerdir?. 4

10. Doğru Vergilendirme Dönemine Ait Maliyet Tespit Raporunun Kabul Edilmemesi 4

11. İddiaların Soyut Olması Ve Varsayıma Dayanması 4

12. Analiz Formatında Yer Alan Girdiler İle Yaklaşık Maliyet Bileşenlerinin Örtüşmemesi 4

13. Analiz İçeriğindeki Ölçülerin Altında Teklif Sunulması Ve Bunun Tevsiki 4

14. Maliyet Tespit Raporunda Üretilen Mala İlişkin Birim Maliyetlerin Gösterilmemesi 4

15. İş Makinesi Ücretinin Resmi Rayiçlerden Düşük Sunulması Mümkün Müdür?. 4

16. Bayındırlık Fiyatlarına Firma Karı Eklenerek Açıklama Yapılması Mümkün Müdür?. 4

17. Açıklama İstenen 25 Kalemden Dördünde İdare İle İsteklinin İmalat Fiyatları Arasında Önemli Fark Olması 4

18. Sorgulamasının Ardından İhalenin İptali 4

19. Aşırı Düşük Teklif Açıklamasına Cevap Vermeyen Firma İhale Kararına Karşı Kik’e Başvurabilir Mi?  4

20. Maliyet Tespit Raporu İle Teklifteki Şirket Unvanlarının Farklı Olması Teklifi Geçersiz Kılar Mı?. 4

21. Sınır Değerin Altındaki Tekliflerin Yaklaşık Maliyete Kıyasla Düşük Olması 4

22. Yaklaşık Maliyet Güncellenmeden Aşırı Düşük Teklif Sınır Değerinin Bulunması 4

23. Fazladan Verilen Belgedeki Eksiklikler Nedeniyle Teklif Değerlendirme Dışı Tutulabilir Mi?. 4

24. Piyasada O Alanda Faaliyet Gösteren Kişilerden Alınan Fiyat Tekliflerinin Sunulması Mümkün Müdür?  4

25. Yapım İhalelerinde Analizlerin Teklif Kapsamında İstenmesi 4

C. Hizmet İhalelerinde Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması 4

1. Yemek İhalesinde Karsız Yaklaşık Maliyetin Altındaki Teklif Sorgulamaya Tabi Tutulur Mu?. 4

2. Temizlik, Yemek Ve Taşıma Hizmetleri Bir Arada İhale Edilebilir Mi?. 4

3. Hayatın Olağan Akışına Uygun Olmayan Giyim Bedelleri 4

4. Yaklaşık Maliyetin Oldukça Altında Ve Hayatın Akışına Uygun Olmayan Giyim Bedeli 4

5. Hangi Personele Takım Elbise, Hangi Personele İş Kıyafeti Verileceğinin Ayrıntılı Düzenlenmemesi 4

6. Personel Çalıştırılması Dayalı Hizmet Alımı Sayılmayacak İşler 4

7. İett'nin Toplu Taşıma Ücret Tarifesinin Tevsiki 4

8. Proforma Faturanın İlgili Alanda Faaliyet Gösterenlerden Alınmaması 4

9. Kişi Başı Giyim Bedellerinin Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olması 4

10. Sehven Hesaplamaya Sözleşme Giderinin Mükerrer Dahil Edilmesi 4

11. Şikâyet Başvurusunda Konu Edilmeyen Hususlar İtirazen Şikâyet Başvurusunda Konu Edilebilir Mi?  4

12. Sorgulamanın İhale Tarihi İtibariyle Yapılmaması 4

13.   Davacının Teklif Ettiği Fiyat İle Yaptığı Açıklama Arasında Uyumsuzluğun Olması 4

14. Tasdik Anlaşması Yapma Koşuluna Uymadan Onay İşlemi Yapılması Mümkün Müdür?. 4

15. Asgari İşçilik Maliyet Toplamının 0.81 Tl Altındaki Teklifin Elenmesi Mümkün Müdür?. 4

16. İlgili Alanda Faaliyeti Bulunmayan Tedarikçiden Alınan Proforma Fatura Geçerli Midir?. 4

17. Yemek Alımı İhalesinde Karsız Yaklaşık Maliyetin Altındaki İsteklilere Sorgulama Yapmaksızın Kıyaslama Yoluyla En Düşük Teklife İhale Verilmesi Mümkün Müdür?. 4

18. Aşırı Düşük Sorgulama Sürecinin Uzaması Nedeniyle İstekli Sayısının Teke İnmesi 4

19.  Karsız Yaklaşık Maliyetin Altındaki Yemek İhalesinde Sorgulama Yapılır Mı?. 4

Altıncı Bölüm

İHALE KARARI VE TEBLİGAT İŞLEMLERİ

A. İhalele Kararları Ve İptal Gerekçeleri 4

1. Süresinde Yapılmayan Başvuru Üzerine Kik’ce İhalenin İptali Mümkün Müdür?. 4

2. İhalenin İptaline İlişkin Kararın Şikâyet Üzerine Alınmaması 4

3. Sahtecilik Bilgisinin Sonradan Hatalı Olduğunun Bildirilmesi İptal Kararını Ortadan Kaldırır Mı?. 4

4. Kararda Aşırı Düşük Teklif Sorgusunun Ne Şekilde Geçildiği Hususlarının Belirtilmesine Gerek Var Mıdır?  4

5. Yaklaşık Bir Yıl Sonra Sonuçlanan Soruşturma Sonucuna Göre Karar Alınması Mümkün Müdür?. 4

6. Benzer İhalelerde Kırım Oranlarının Çok Daha Fazla Olması İptal Gerekçesi Olur Mu?. 4

7. Gerekçe Ortaya Konulmadan İhalenin İptali 4

8. İhalenin İptali Durumunda Alınan Damga Vergisi İade Edilecek Mi?. 4

9. İhalenin İptaline İstekli Neden Olmuş İse Damga Vergisi İade Edilecek Midir?. 4

10. İptal Gerekçesinin Kamu Yararı Ve Hizmet Gerekleri Gözetilerek Kullanılması 4

11. İsteklilerin Tereddüde Düşmesi Gerekçesiyle İhalenin İptali 4

12. Yaklaşık Maliyete Ve Emsal İhalelere Göre Kırım Olmaması İptal Gerekçesi Midir?. 4

13. Teklif Cetvelinde Toplam Gün Sayısının Belirtilmemesi İhale İptal Gerekçesi Midir?. 4

14. İptal Kararının İptaline İlişkin Kik Kararının İptali 4

15. Takdir Yetkisinin Kamu Yararı Ve Hizmet Gerekleri Doğrultusunda Kullanılması 4

16. Yeterli Kırım Olmaması Nedeniyle İhalenin İptali Mümkün Müdür?. 4

17. Mal Teslimine İlişkin 75 Günlük Sürenin Sonraki Yıla Sâri Olması İhalenin İptalini Gerektirir Mi?  4

18. İndirimin Yetersiz Görülerek İhalenin İptali Mümkün Müdür?. 4

19. İptal Gerekçelerinin Objektif Olma Zorunluluğu. 4

20. Tek Geçerli Teklifin Kalması Halinde İhalenin İptali Mümkün Müdür?. 4

21. İptal Kararının Mahkemece İptal Edilerek Teklifin Tekrar İncelenmesi 4

22. Dokuman Eki Excel Formülasyonunun Yanlış Hesaplamalar Yapması İhalenin İptalini Gerektirir Mi?  4

23. Süre Uzatım Talebinin Kabul Edilmemesi Üzerine Tek İstekli Kalması İhalenin İptalini Gerektirir Mi?  4

B. Tebligat Hükümleri 4

1. Hakkın Kullanılacağı Son Günün Tatil Gününe Gelmesi Durumu. 4

2. Tebligatın Yapılamaması Durumu. 4

3. Faks Yoluyla Yapılan Tebligatlarda Tebliğ Tarihi Nedir?. 4

4. Belirtilen Faks Numarası Dışında Başka Numaraya Tebligat Yapılabilir Mi?. 4

5. Tebliğatın Şifahen Öğrenilmesi 4

6. Faks Yoluyla Yapılacak Yazışmaların Kabul Edilmeyeceği Düzenlemesi 4

7. Tüzel Kişilerde Tebligat Kimlere Yapılması Gerekir?. 4

8. Tebligattan Amaç Nedir?. 4

9. Tebligat Adresinin Tespiti 4

10. Tebligat Yapılacak Şahsa Hitap Etmeyen Tebligatlar Geçerli Midir?. 4

11. Zarfta Ev Adresi Yazılı Olmasına Rağmen İş Adresinde Tebligat Yapılması Mümkün Müdür?. 4

12. İsteklinin Adresinin Tespit Yükümlülüğü Var Mıdır?. 4

13. Muhatap İle Aynı Çatı Altında Oturulduğu Belirtilmemiş İse Yapılan Tebligat Geçerli Midir?. 4

14. Muhatabın Abisine Yapılan Tebligat Geçerli Midir?. 4

15. Herhangi Bir İsim Yazılmadan Yapılan Tebligat Geçerli Midir?. 4

16. Apartman Kapıcısına Yapılan Tebligat Geçerli Midir?. 4

17. Akrabaya Yapılan Tebligat Geçerli Midir?. 4

18. Aile Efradına Yapılan Tebligatın Geçerlik Şartı 4

19. Adreste Hiç Kimse Yoksa Yapılacak Tebligatta Şekil Şartı 4

20. Muhatabın Adreste Bulunmama Sebebi Tebligata Yazılmalı Mıdır?. 4

21. Muhatabın Adreste Bulunamama Nedeninin Araştırılması 4

22. Tebligat Parçasına Komşunun Adının Yazılmaması 4

23. Tebliğ Memurunun Araştırma Görevi 4

24. Muhatabın Adreste Bulunmama Nedeninin Yazılmaması 4

25. İhbarnamenin Muhatabın Binasının Kapısına Yapıştırılması 4

26. Adresin Tadilat Nedeniyle Kapalı Olması Hali 4

27. Tebligatın Hasma Yapılması 4

28. İhbarnamenin Kapıya Yapıştırılmayıp Komşuya Bırakılması 4

29. Kanunla Gösterilen Geçerlilik Koşulu. 4

30. Tüzel Kişilere Tebligat Nasıl Yapılır?. 4

31. Tebligat İşlemi Tüzel Kişinin Personeline Yapılabilir Mi?. 4

32. Tebligatı Alacak Kişilerin Bulunmadığının Tebliğ Mazbatasına Yazılmaması 4

33. Tebligatın Şirket Sekreterine Yapılmasında Geçerlilik Şartı 4

34. Anonim Şirket Adına Çıkarılan Tebligat 4

35. Şirket Tebligatının Kişilere Yapılan Tebligata Benzer Şekilde Yapılması Mümkün Müdür?. 4

36. Şirket Tebligatlarında Muhatabın Adreste Bulunmama Nedeninin Araştırılması Gerekir Mi?. 4

37. Daimi İşçiye Yapılan Tebligat 4

38. İşyerinin Muhataba Ait Olmaması 4

39. Birlikte Çalışan Kaydıyla Yapılan Tebligatlar Geçerli Midir?. 4

40. İşyerinde Borçlunun İş Ortağına Yapılan Tebligat 4

41. İşyeri Olarak Kiraya Verilen Yerde Yapılan Tebligat 4

42. Muhatap Aranmadan Tebligatın Daimi İşçiye Yapılması 4

43. Otel Adresinde Muhataba Tebligatın Şekli 4

44. Fabrika Adresine Yapılacak Tebligatlar 4

45. Hastane Adresine Yapılacak Tebligatlar 4

46. Okul Adresine Yapılacak Tebligatlar 4

47. Tebliğ Evrakının Muhtarlığa Teslim Edilmesi 4

48. Mesai Arkadaşına Yapılan Tebligat 4

49. Vekil Vasıtasıyla Takip Edilen İşlerde Tebligat 4

50. Baro, Avukatın İş Yeri Adresi Midir?. 4

51. Vekil Yerine Asile Yapılan Tebligat Geçerli Midir?. 4

52. Vekil Sayısı Birden Fazla İse Tebligat Nasıl Yapılacak?. 4

53. İtirazın İptali Davası Dilekçesi Vekile Yapılabilir Mi?. 4

54. Azledilen Vekile Tebligat 4

55. Geçersiz Tebligatlarda Kişinin Beyanında Geçen Tarihin Hükmü. 4

56. Tebligatın Usulüne Uygun Olmaması Halinde Tebliğ Tarihi Ne Olacaktır?. 4

57. Muhatabın Belirttiği Tebligatı Öğrenme Tarihinin Kanıtlanması 4

58. Tebligat Yapıldığını Gösteren İmzanın "Sahte" Olması 4

59. Haczin Uygulandığı Tarihin Önemi 4

60. Tebligatın Usulsüzlüğü İle İlgili Olarak İcra Müdürlüğü Kendiliğinden Harekete Geçebilir Mi?. 4

61. Davalı Belediyeye Usulüne Uygun Tebligat Yapılmaması 4

62. Tebligatın Yapılmış Kabul Edilmesi Durumu. 4

C. Sözleşmenin İmzalanması 4

1. Vaktinden Önce İmzalanan Sözleşme Geçerli Olur Mu?. 4

Yedinci Bölüm

ŞİKÂYET VE YARGI SÜRECİ

A. Şikâyet Ve İtirazen Şikayet Süreci 4

1. Doküman Satın Almayanın İtirazen Şikâyet Ehliyeti Var Mıdır?. 4

2. Vekâletname Eklenmemesi Başvuruyu Geçersiz Kılar Mı?. 4

3. İsteklinin Kik’e Şikayet Süreci Ne Zaman Başlar?. 4

4. Kurulun Yetki Sınırlarına Aşması 4

5. Kurul Kararının Düzeltilmesi İsteminde Bulunulması Mümkün Müdür?. 4

6. İdareye Şikâyet Başvurusuna Konu Edilmeyen Hususlar İçin Kik’e Gidilebilir Mi?. 4

7. Yasal Süre Geçirildikten Sonra Yapılan Başvurunun Reddi Gerekir Mi?. 4

8. Tebliğ Tarihini İzleyen On Birinci Gün Yapılan Başvuru Geçerli Olur Mu?. 4

9. Aşırı Düşük Teklif Sorgulamasına Cevap Vermeyen İsteklinin Kararın Tebliği Üzerine Şikâyet Ehliyeti Var Mıdır?  4

10. İtirazın Detaylı Olmadığından Reddi Mümkün Müdür?. 4

11. Şikâyet Üzerine Alınmayan İptal Kararı İçin Kik’e Gidilebilir Mi?. 4

12. On Günlük Başvuru Süresinin Geçirildiği Gerekçesiyle Şikâyetin Reddi 4

13. Mecburi İdari Başvuru Yolları Tüketilmeden Yargıya Gidilebilir Mi?. 4

14. Zamanında Tebliğ Edilmediğinden Zeyilname Dikkate Alınmaksızın Verilen Teklifin Durumu. 4

15. Pul Eksikliğinin Giderilmesi İçin Avukata Tebligat Yapılmaması 4

16. Şikâyet Başvurusunda Belirtilmeyen Hususlar İtirazen Şikâyet Başvurusuna Konu Edilebilir Mi?. 4

17. Kurul Yasal Sınırlamaları Aşarak Resen Karar Verebilir Mi?. 4

18. Hak Arama Yolunun Genişletici Biçimde Yorumlanması Mümkün Müdür?. 4

19. Yasaklı Firmanın İtirazen Şikâyet Hakkı Var Mıdır?. 4

20. İstisna Kapsamında Olduğu Halde Kanun Gereğince Yapılan İhale İçin Kik’e Başvurulabilir Mi?. 4

21. Başvuru Bedelinin Sonradan Tamamlatılması Mümkün Müdür?. 4

22. Kik Şikâyet Konusu Olmayan Hususları İnceleyebilir Mi?. 4

23. Kurul Düzeltici İşlem Belirtmek Yerine Konuyu Vergi Dairesine Bildirebilir Mi?. 4

24. Mahkeme Kararı Sonucu İdarece Verilen Kararlar İçin Kurul’a Gidilebilir Mi?. 4

25. Kurul Resen Mevzuata Aykırı Hususların Tespit Edebilir Mi?. 4

26. Kurul Tarafından Karara Bağlanan Hususların Yeniden İncelemeye Alınması Mümkün Müdür?. 4

27. Açıklama İstenilmeyen Pozlar İçin İnceleme Yapılması 4

B. Yargı Sürecine Başvuru. 4

1. İdarenin Takdir Yetkisinin Hukuki Denetimi 4

2. Geçici Teminatın Gelir Kaydı İşleminin İptali Nereden İstenecek?. 4

3. Davacının Feragat İstemi Yargılamayı Keser Mi?. 4

4. Teknik Bilgiye Başvurma İhtiyacı Duyulmasına Rağmen Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Mümkün Müdür?  4

5. Baro Pulu Eksikliği Tamamlanmayan Vekâletnamenin Geçerliliği 4

6. Görüşme Tutanağının Usule Uygun Düzenlenmemesi 4

Sekizinci Bölüm

YASAKLILIK VE KAMU DAVASI

A. İhalelerde Yasaklama Kararları 4

1. 10/F Bendi Gereğince 5 Yıl Yasaklılık Getirilmesi 4

2. İl Sağılık Müdürlüğü İle Hastaneler ‘Aynı İdare’ Tanımına Girer Mi?. 4

3. Memurların İhale Yasağının Kapsamı 4

4. İş Ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışta Bulunan İstekli Başka İdarenin İhalesine Girebilir Mi?. 4

5. Yasaklılık Kararı Mahkemece Kaldırılan İstekli İhaleye Girilebilir Mi?. 4

6. Hakkında Yasaklama Kararı Verilen Kişinin Yarıdan Az Hisse İle Ortağı Olan Şirket İhaleye Girebilir Mi?  4

7. İmalatçı İle Bu İmalatçının Yetkili Satıcısı Aynı İhaleye Girebilir Mi?. 4

8. İhaleye Fesat Karıştıran Şirketin % 88 Hisseye Sahip Ortağı Hakkında Yasaklama Kararı Verilir Mi?  4

9. İhale Yasağının Başlangıç Tarihi 4

10. İhaleden Yasaklamayı Gerektiren Fiil Veya Davranışın Tespit Tarihi 4

11. Şirket Ortağının Ceza Mahkemesinde Beraat Etmesi Şirketin İhalelere Katılma Yasağını Kaldırır Mı?  4

12. İhaleye Germekten Yasaklama Konusunda İdarenin Yetkisi 4

13. Yasaklamada Kırk Beş Günlük Sürenin Geçirilmesi 4

14. Yasaklama Kararının İhale Süreci Devam Ederken Geçerlilik Kazanması 4

15. Yasak Fiil Ve Davranış Niteliğinde Olmayan Bir Husus Nedeniyle İdarece Yasaklama Kararı Verilmesi 4

16. Doğrudan Temin Usulünde Yasaklık Kapsamı Nedir?. 4

B. Hakkında Kamu Davası Açılanlar 4

1. Hakkında Kamu Davası Açılan Gerçek Kişinin Yarıdan Az Hissesine Ortak Olan Sermaye Şirketi Yargılama Sonuna Kadar İhaleye Girebilir Mi?  4

2. İhaleye Fesat Karıştırmaktan Dolayı Hakkında Kamu Davası Açılan Kişinin % 50 Oranında Hissesine Sahip Olduğu Şirketin İhale Yasağı Var Mıdır?. 4

3. İhale Tarihinden Sonra Hakkında Kamu Davası Açılan İstekli Yasaklı Hale Gelir Mi?. 4

4. Yasaklı Şirket Müdürünün Verdiği Vekâletname İle Yasaklı Olmayan Biri İhaleye Girebilir Mi?. 4

5. Hakkında Kamu Davası Açılan Kişinin Yüzde 50 Ortağı Ve Temsile Yetkili Olduğu Şirket İhalelere Girebilir Mi?  4

C. Yasak Fiil Ve Davranışlar 4

1. Memur İçin Öngörülen Yasaklamanın Kapsamı 4

2. Hakkında Kamu Davası Açıldığını Bilmeyen İsteklinin İhaleye Girmesi 4

3.  Tehditle İhaleden Vazgeçirme Suçu. 4

4. Yasaklık Kararı Kalkan İsteklinin Şikâyet Ehliyeti Var Mıdır?. 4

5. İş Deneyim Belgesinin Hatalı Düzenlenmesinden İstekli Zarar Görebilir Mi?. 4

6. Yasaklık İşlemi Kalkan Firma Manevi Tazminat İsteyebilir Mi?. 4

7. Üniversitelerde Yasaklama Kararını Kim Verecek?. 4

8. Yasaklama Kararının Verilmesinde 45 Günlük Süre Ne Zaman Başlar?. 4

9. Motorlu Taşıtlar Vergi Borcu İhaleye Katılımı Engelleyen Vergi Borcu Sayılır Mı?. 4

10. Yüklenicinin Farklı Mahallerde Birden Fazla İhale Alması Yeni İhaleyi Tamamlayamayacağına Karine Oluşturur Mu?  4

Dokuzuncu Bölüm

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU VE ÖZELLEŞTİRME İHALELERİ

A. Devlet İhale Kanunu. 4

1. Belde Sakininin Ticaret Merkezi Yapımı İle İlgili Dava Hakkı Var Mıdır?. 4

2. Belediyeler 2886-51/G Maddesi Kapsamında Taşınmazlarını Kiralayabilir Mi?. 4

3. Belediyelere Ait Taşınmazların Satışı Konusunda Karar Verme Yetkisi 4

4. Belediye Taşınmazının Takas Suretiyle Devri Mümkün Müdür?. 4

5. Jeotermal Merkezi Isıtma Sisteminin İşletme Ve İrtifak Hakkı İhalesi 4

6. Yargı Kararlarda Gerekçenin Yer Alması Zorunluluğu. 4

7. İdareyi Zarara Uğratan Bir Davranışının Olması Halinde Durumun Savcılığa İntikali Gerekir Mi?. 4

8. İşin Yapılması Sırasında Hileli Malzeme, Araç Ve Usullerin Kullanılması 4

9. Hazinenin Özel Mülkiyetindeki Taşınmazların Satışı Konusunda Yapılan Yetki Devrinde Devredenin Sorumluluğu Devam Eder Mi?  4

10. İmtiyaz Sözleşmesinin Lisans Bedelinden Alınan Teminatın Tutarı 4

11. Belediye Meclisi Encümene Tüm Taşınmazlara İlişkin Soyut Yetki Devrinde Bulunabilir Mi?. 4

12. Taşınmazların Satışı Maliye Bakanı Tarafından İptal Edilebilir Mi?. 4

13. Taşınmazın 2886 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre İhale Yoluyla Kiralanması Gayrimenkul Kiraları Hakkındaki Yasanın Uygulanmasına Engel Midir?. 4

14. 2886 Sayılı Kanunun 72. Maddesinin Belediyeler Açısından Uygulanması Mümkün Müdür?. 4

15. Doğru Adresin Tespitinde Belediyenin Sorumluluğu. 4

16. Encümen Kararına Dayanarak İsteklilerin İhaleye Katılımının Engellenmesi 4

17. Sözleşme Eki Keşif Özetinde Yer Alan Fiyatlar Üzerinden Hakediş Yapılması 4

18. Resmi İlan Fiyat Tarifesinden Daha Yüksek Bedel Üzerinden Ödeme Yapılması 4

19. Proje Bedeli Ödemesi Tenzilata Tabi Midir?. 4

B. Belediye Gelir İhaleleri 4

1. Belediyenin İçme Suyu Hizmetlerinin İşletilmesinin İhale İle Kiraya Vermesi Mümkün Müdür?. 4

2. Belediyenin Ortağı Bulunduğu Şirketin Belediyenin Gelir İhalesine Katılımı 4

3. Kira Sözleşmesinin Feshinin Alt Kira Sözleşmesine Etkisi Ve Tahliye Talebi 4

4. Gayrimenkul Kira Sözleşmeleri 4

5. Çevre Temizlik Vergisi İle İlgili Tebligatların Özel Bir Şirkete Yaptırılması 4

6. Faturalarda Kdv'nin Ayrıca Gösterilmemesi 4

C. İstisna Kapsamındaki İhaleler 4

1. İstisna Kapsamında Özel Firmadan Fidan Alınması Mümkün Müdür?. 4

2. İstisna Kapsamındaki Bir İhalenin 4734 Çerçevesinde Yapılması 4

3. İstisna Hükümleri Kapsamında Yapılan İşlere İlişkin Sözleşmelerde Değişiklik Mümkün Mü?. 4

4. İstisna Kapsamındaki İhaleler Sonucunda Akdedilen Sözleşmelerde Yapılacak Değişiklikler Ne Şekilde Gerçekleştirilecek?  4

5. Kamu İhale Kanunundan İstisna Edilen Bir Projeye Göre Yapılan Sözleşmelerden Kurum Payı Kesilmesi Mümkün Müdür?  4

D. Özelleştirme İhaleleri 4

1. Kamu Hissesinin "Satış" Suretiyle Özelleştirilmesi 4

2. Kamu Hissesinin Özelleştirilmesinde Yabancılık Sınırlamasına Uyulması 4

3. İşletme Hakkının Verilmesi Yöntemiyle Yapılan Özelleştirilme İşlemi 4

4. Araç Muayene İstasyonları Hizmetinin Özelleştirilmesi 4

5. Termik Santral Kurma Ve İşletilmesi İhalesi 4

6. Kamu Payının Borsada Tekrar Satışa Sunulması 4

7. Limanın 36 Yıl Süre İle "İşletme Hakkının Verilmesi" Yöntemiyle Özelleştirilmesi 4

Onuncu Bölüm

KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU

A. Fiyat Farkları 4

1. Şartnamesinde Fiyat Farkı Ödenmeyeceği Belirtilen İşte Akaryakıt Fiyat Farkı Ödenir Mi?. 4

2. Petrol Ürünleri Fiyatlarının Serbest Bırakılmasından Sonra Fiyat Farkı Uygulaması 4

3. Asgari Ücrete Zam Geldiğinde Fazla Mesai, Tatil Ve Bayram Ücretlerine De Bu Zammın Yansıtılması Mümkün Müdür?  4

4. Fiyat Farkına İlişkin Sabit Katsayıların Şartnamede Yer Almaması 4

5. Fiyat Farkı Hesabında Tek Akaryakıt Dağıtım Şirketi Fiyatı Esas Alınabilir Mi?. 4

6. Sözleşmesinde Yer Almadığı Halde Onay Belgesindeki Hükümden Hareketle Fiyat Farkı Ödenir Mi?  4

7. Sözleşmeye Aykırı Fiyat Farkı Ödemesi 4

8. Hükümetin Kararname İle Sözleşmeye Müdahalesi 4

9. Sözleşme Fiyatları Dikkate Alınmadan Ödenen Fiyat Farkı 4

10. Temel İndeksin Hatalı Uygulanması 4

B. İş Artışı 4

1. Anahtar Teslim Götürü Bedel Sözleşmelerde Pursantaj Oranlarının Artırılması Mümkün Müdür?  4

2. İlave İş Miktarını Aşan İşin Yeniden İhale Yapılmaksızın Yaptırılması 4

3. Yasaklama Kararı İle Oluşan Zararın Tazmini 4

4. Ek Süreden Kaynaklanan Ödenek Aktarma İşlemi 4

5. Yeni İhale Mevzuatında Sulhname Uygulamasıyapılabilir Mi?. 4

6. Sözleşmede Değişikliğin Sınırı 4

7. Sözleşme Yılından Sonra Yapılan İmalat Kalemlerinde Artış Veya Eksiliş Bulunması 4

C. Mücbir Sebep Ve Süre Uzatımı Halleri 4

1. Kış Mevsiminde Yol Yapımı 4

2. Mücbir Sebeplerin Artırılması Mümkün Müdür?. 4

3. Yüklenicinin Yılı Ödeneğini Kullanamaması 4

4. Güvenlik Nedeniyle Süre Uzatımı Verilmesi 4

5. Enflasyonist Baskılar Mücbir Sebep Sayılır Mı?. 4

6. Çalışılmayan Dönem İçin Süre Uzatımı 4

7. Yargı İçtihatlarında Zorunlu Nedenin Tanımı 4

8. Yılı Ödeneğinin Kullanılamaması Durumunda Süre Uzatımı Verilmesi Mümkün Müdür?. 4

9. Güvenlik Nedeniyle Süre Uzatımı Verilmesi 4

10. İdareden Kaynaklı Nedenlerle İşte Gecikme Olması 4

11. Gecikme Cezası Kesilmesi 4

12. Gümrük İşlerinin Gecikmesi Nedeniyle Süre Uzatımı Verilmesi 4

13. Sözleşmenin Geç İmzalanması 4

15. Borçlar Kanununa Göre Mücbir Sebep. 4

16. Nakit Sıkıntısı Nedeniyle Ödemede Gecikme. 4

17. Döviz Tahsisinin Yapılmaması Nedeniyle Edimin Yerine Getirilememesi 4

D. Ceza Kesintisi 4

1. Cezanın Eksik Kesilmesinden Doğan Kamu Zararı 4

2. Numunenin Kükürt Miktarı İle Kalyak Standardına Uymaması 4

3. Gecikme Cezasının Şartnamede Belirtilen Miktarda Uygulanması 4

E. İhale İşlemlerinde Vergi Sorunları 4

1. İhalenin İptali Durumunda Alınan Damga Vergisi İade Edilecek Mi?. 4

2. İhalenin İptaline İstekli Neden Olmuş İse Damga Vergisi İade Edilecek Midir?. 4

3. Yıllara Sâri Olması Mümkün Görülmeyen İş. 4

4. Kdv Oranının Tespitinde Hakedişin Onaylandığı Tarih Mi Esas Alınır?. 4

5. Yıllara Sari İnşaat İşiyle Uğraşanların Gelir Vergisi 4

6. Yıllara Sari İşlerde İş Kapsamındaki Tüm Ödemelerden Tevkifat Yapılması 4

7. İnşaat İşlerinde Hakediş Raporlarının Kdv Karşısındaki Durumu. 4

8. İş Bitim Tarihinden Sonraki Yıllarda Ödenen İstihkaklardan Stopaj Kesintisi Yapılacak Mıdır?. 4

9. Mahkemenin Hükmettiği Alacağın Kdv’si 4

10. Hakediş Bünyesine Giren Demirbaşın Kdv Oranının Farklı Uygulanması 4

11. Sözleşmeye Konulan Hüküm Tevkifatı Etkiler Mi?. 4

12. İnşaat Ve Onarım İşlerinde Vergi Uygulaması 4

13. Yabancı Firmalardan Cif Teslimi Mal Alımlarında Yüklenici Tarafından Karşılanması Gereken Vergiler Bütçeden Ödenebilir Mi?  4

14. Yapılan Satın Alımlara İlişkin Faturalarda Kdv'nin Ayrıca Gösterilmemiş Olması 4

15. Konut İnşaatlarında Vergi İndirimi 4

F. Kamu Hizmetlerinin İhale Yoluyla Gördürülmesi 4

1. Belediyenin Ana Hizmetlerine İlişkin Faaliyetlerin Yüklenici Firma Eliyle Görülmesi Mümkün Müdür?  4

2. Kadrolu Avukat Olduğu Halde Bu Hizmetler İhale Yoluyla Temin Edilebilir Mi?. 4

3. Sözleşmeli Avukat İstihdamı Hizmet Alımı Şeklinde Temin Edilebilir Mi?. 4

4. Teknik Şartname Hazırlanması Yaklaşık Maliyetin Belirlenmesi Ve Denetim-Kontrol İşlerinin İhale İle Yapılması Mümkün Müdür?  4

5. Şirketten İhale Yoluyla Denetim Hizmetleri Satın Alınması Mümkün Müdür?. 4

6. Bilgisayar Ve Teknik Personelin İhale Yoluyla Tedariki Mümkün Müdür?. 4

G. Yapı Denetim Hizmetleri Ve Kabul İşlemleri 4

1. Belediye Yapım İşlerinin Kontrollük Hizmetleri Diğer Kurum Teknik Personelince Yürütülebilir Mi?  4

2. Kontrol Ve Muayenenin Usulüne Uygun Yapılmaması 4

3. Tse Standartlarına Uymayan Malzeme Kullanımı 4

4. Yükleniciye Sözleşme Dışı İşler Yaptırılması 4

5. Hakediş Raporu İmzaladıktan Sonra İdarece Yapılan Düzeltmelere İtirazın Şekli 4

6. Kabul Çağrısı Ve Kesin Kabul Süresi 4

7. Hakediş Paraları Üzerine Rüşvet Teklifi 4

8. Kesin Kabul Tutanağının Onaylanması 4

9. Hakedişe İtirazın Gerekçeli Dilekçelerle Yapılması 4

10. Kesin Hesap Raporunun Kesinleşmesinin Sonuçları 4

11. Fatura Eklenmeden Ödenen Hakediş. 4

12. Hakedişlerin Şartlı İmzalanması 4

13. Nefaset Farkı Olan İşlerin Kabulü. 4

14. Eserin Tesliminin Kanıtlanması 4

15. Sözleşmeyi Aşan Kısım Yükleniciye Ödenecek Mi?. 4

16. Eksik Ve Ayıplı İşler Bedeli İle Nefaset Farkı Tutarının Davacının Bakiye Alacağından Daha Düşük Olması 4

30. Eserin Yukarı Derecede Kusurlu Olması Hali 4

H. İhale Teminatları Ve Teminatın İadesi 4

1. Teminat Mektubunun Sahte Olması 4

2. Tasfiye Edilen İşte Kesin Teminatın İrat Kaydı 4

3. Teminat Mektuplarının Zaman Aşımı Bakımından Asıl Sözleşmenin Tabi Olduğu Uygulama Şekliyle Bağlı Tutulması 4

4. Teminat Mektuplarının Avans Teminat Mektuplarından Farklı Olduğu. 4

5. Teminat Mektubuna Faiz Yürütülmesi 4

6. Teminatı Normal Süresinde Çözmeyen İdarenin Yükümlülüğü. 4

7. Mektubu Veren Bankanın Masrafları Teminat Mektubunu Haksız Yere Elinde Tutan İdareden İstenebilir Mi?  4

8. Kusura Dayalı Biçimde Teminat Mektubunun Geç İadesi 4

9. Sözleşmenin Feshinde Teminatın Yüklenicinin Borcundan Mahsubu Mümkün Müdür?. 4

10. Cezalı Sürede Teminata El Konulması 4

11. Yüklenicinin İşçi Haklarını Ödemekten Kaçınması 4

12. Kesin Teminatın Çözülmesi Koşulu. 4

13. Kesin Hesabı Çıkarıp Teminatı Çözmeyen İdarenin Durumu. 4

14. Teminatın Geç İadesi 4

15. Teminatın İade Edilmemesi Manevi Tazminat Gerektirir Mi?. 4

16. İdarenin Kendi Kusurundan Dolayı Teminatı Geç İade Etmesi 4

17. İlişiksiz Belgesi Gelmeden Yapılan Teminat İadesinde Belediyenin Sorumluluğu. 4

18. Hakediş Ödemelerinin Süresiz Teminat Mektupları Karşılığında Yapılacağına İlişkin Düzenleme  4

J. Sözleşmenin Feshi Ve Tasfiye İşlemleri 4

1. Sözleşmenin Feshinin Mahkemeden Talep Edilmesi Mümkün Müdür?. 4

2. İnşaat Yapım Sözleşmesinin Feshinden Doğan Dava Hangi Mahkemede Görülür?. 4

3. Sözleşmenin İhtar Sonunda Değil 118 Gün Sonra Feshi 4

4. Ayıp Ve Noksan İşlerin Yükleniciye Duyurulması 4

5. Yüklenicinin Ölümü. 4

6. Varislerle Bağıtlanan Sözleşme. 4

7. Yüklenicinin Ölümü Öncesi Sözleşmeye Aykırı Davranışı 4

8. İşin Tesliminden Sonra İş Sahibi Belediyenin Sözleşmeyi Feshetmesi 4

9. Eserin Mirasçılarca Tamamlanması 4

10. Menfi Zararın Tarifi 4

11. Ödemelerin Gecikmesi Yükleniciye Fesih Hakkını Verir Mi?. 4

12. Sözleşmenin Haklı Sebeplerle Yüklenici Tarafından Feshi 4

13. Erken Fesih Hakkı 4

14. Bozmayı Gerektirecek Esaslı Hata. 4

15. Fesihten Sonraki İkinci İhalenin Yapılmasındaki Makul Sürenin Tespiti 4

16. Sözleşmenin Haklı Nedene Dayalı Olarak İdarece Feshi 4

17. İşin Yarım Bırakılıp Terk Edilmesi Sebebiyle Fesih. 4

18. İstenebilecek Olumsuz Zararın Tanımı Ve Kapsamı 4

19. Yüklenicinin Direngen Duruma Düşmesi 4

20. Sözleşmenin Bozulması Yerine Eserin Bedelinin İndirilmesi 4

21. Kâr Mahrumiyetinin Hesap Yöntemi 4

22. Menfi Zararın Tazmini 4

23. Fatura Verilmediğinden Bahisle Akdin Feshi 4

24. İşin Tesliminde Gecikme. 4

25. Sözleşmenin Feshinde Gecikme Cezası 4

26. Sözleşmenin Feshinde Malların İadesi 4

27. Sözleşmenin Yeniden Varlık Kazanması 4

28. Feshin İleriye Etkili Sonuç Doğurması 4

29. Hazine Zararının Tazmini 4

30. Tazminatın Hesabı 4

31. İki İhale Arasındaki Fark. 4

32. Hukuki Geçerliliği Olmayan Sözleşmenin Tasfiyesi 4

33. Fesihten Dönme Hakkı 4

34. Tahakkuk Etmiş Alacaklar Üzerinde Hapis Hakkı 4

35. Sözleşmenin Feshi Halinde Kesin Teminat Müteahhidin Borcundan Mahsup Edilebilir Mi?. 4

36. Sözleşmenin Eylemli Biçimde Feshi 4

37. Fesih İçin Mücbir Sebep Oluşturmayan Haller 4

38. Tasfiye Hesabının Kesinleşmesi 4

39. Sözleşmenin Feshinden Dolayı Davacının İsteyebileceği Zararın Kapsamı 4

40. Menfi Zarar Oluşumunda Ölçüt 4

41. Sözleşmenin Geçerliliğine İnanılarak Başka Bir Sözleşme Yapma Fırsatının Kaçırılması Nedeniyle Uğranılan Zarar 4

42. Kiracıya Teslim Borcunun Yerine Getirilememesi 4

43. Sözleşmenin Yerine Getirilmesi Güvenine Dayanarak Kaçırılmış Elverişli Fırsatlara Göre Değerlendirilmesi 4

44. İşin Başkasına Yaptırılması Sebebiyle Uğranılan Zararın Tazmini 4

45. Hakedişlerin Geciktirilmesi Halinde Fesih Hakkı Doğar Mı?. 4

46. Daha Elverişli Koşullarla Sözleşme Yapma İmkânından Yoksun Kalınan Kazancın İstenilmesi 4

47. Kira Yoksunluğu Müspet Zarar Niteliğinde Olduğundan İstenemeyeceği 4

48. Fesih Yöntemine Aykırı Biçimde Sözleşmenin İdarece Eylemli Olarak Sona Erdirilmesi 4

49. Ortaklardan Birinin Acze Düşmesi 4

50. Sözleşmenin Feshi Nedeniyle İdare Zararının Tazmini 4

51. İşin Süresinde Bitirilmemesi Üzerine Sözleşmenin Feshi 4

52. Sözleşmenin Feshi Sonucunda Ceza Bedelinin Faiziyle İstenmesi 4

53. Fesih Kararı Alınmadan Doğrudan Mahkemeye Müracaat İle Sözleşmenin Feshi Mümkün Müdür?  4

K. Sözleşmenin Uygulanmasına Dayalı Genel Konular 4

1. Fiilen Yapılmayan Yapım İşleri İçin Ödeme Yapılması 4

2. Teknik Personelin İşyerinde Fiilen Bulunması Gerektiği Dönemler Ne Zamandır?. 4

4. Yeni Fiyat Uygulamasında Ölçü Nedir?. 4

5. İşi Geç Bitirildiği Halde Gecikme Cezası Tahakkuk Ettirilmemesi 4

6. Yasal Sınırın Üzerinde İş Artışı Yükleniciye Ödenebilir Mi?. 4

7. Memur Yemek Yardımının İhale Yoluyla Karşılanması Durumunda Yarısının Memurdan Alınması Gerekir Mi?  4

8. Yüklenicinin Sorumluluğunu Ağırlaştırıcı Nitelikte Ek Sözleşme Yapılabilir Mi?. 4

9. Teknik Personelin Aynı Dönemde Başka Bir İşte Çalışması Mümkün Müdür?. 4

10. Danışmanlık Ve Denetim Hizmetleri Kapsamındaki Ödemelerde Tevkifat Uygulaması 4

11. Belediyeden İhale İle Satın Alınan Dairenin Eksik Ve Ayıplı Olması 4

12. Faturaların Aslı Yerine Noter Onaylı Suretinin Bağlanması 4

13. Parçalara Bölme Suretiyle Alım.. 4

14. Geçersiz Sözleşme İle Alınan Malların Durumu. 4

15. Yüklenicinin Temerrüdü Halinde İdarenin Verdiği Malzemelerin İadesi 4

16. Projesinde Fiilen Yapılmayan İmalatlar İçin Başka İşler Yaptırılabilir Mi?. 4

17. İstihkak Davasının Konusuz Kalması 4

Onbirinci Bölüm

SAYIŞTAY DENETİMİ VE MALİ SORUMLULUK

A. Genel Olarak Mali Sorumluluk. 4

1. Arsa Temin Edilmeden Çıkılan İhalenin İptali Durumunda İlan Bedelini Kim Karşılayacak?. 4

2. 5018 Sayılı Kanun Çerçevesinde Sorumlu Tutulacak Görevli Ve Yetkililerin Belirlenmesi 4

3. İmza Taklidi Suretiyle Sahte Belge Düzenlemek. 4

4. Mahkeme İlam Suretine Dayalı Ödeme Yapılması 4

5. Bilançoda Yer Alan Farktan Dolayı Sorumluluk. 4

6. İdarenin Gelir Kaybından Dolayı Sorumluluk. 4

7. Kusurlu Olduğu Anlaşılan Belediye Şoförünün Hazar Bedelinin Bütçeden Ödenmesi 4

8. Toplu İş Sözleşmesi Hükümlerine Uygun Ancak Harcırah Kanunu Hükümlerine Aykırı Ödeme Yapanların Sorumluluğu  4

9. Vekâlet Ücretinin Limiti Aşan Kısmının Ertesi Yılda Ödenmemesi Kararının Uygulanması 4

10. Ölmüş Kişinin Mali Sorumluluğuvar Mıdır?. 4

11. Bordro Toplamları Artırılarak Sebebiyet Verilen Fazla Ödemede Mutemedin Sorumluluğu. 4

12. Müteahhide Yapmadığı Bir İş İçin Para Ödenmesi Durumunda Sorumluluk. 4

13. Memura Yasal Hakkı Dışında Ücret Ödenmesindeki Mali Sorumluluk. 4

14. Kasıt, Kusur, İhmal Veya Tedbirsizliğe Dayanmayan Gecikme Cezası 4

15. Ödeneği Olmayan Vergilerin Zamanında Ödenmemesinden Kaynaklanan Gecikme Cezası 4

16. Emekli Keseneklerinin Zamanında Yatırılmaması Sonucu Doğan Gecikme Cezasının Bütçeden Ödenmesi Mümkün Mü?  4

17. Belediyenin Maddi İmkansızlığı Nedeniyle Doğan Gecikme Zammının Bütçeden Ödenmesinde Sorumluluk  4

18. Belediye Bütçesinden Ödenen Faiz, Gider Ve Vekalet Ücretlerinden Kimler Sorumludur?. 4

19. Faiz Ve Yargılama Giderine Neden Olunması 4

20. Belediye Bütçesinden Gecikme Zammı Ve İdari Para Cezası Ödenmesi 4

21. Sigorta İl Müdürlüğüne Yersiz Faiz Ödemesi 4

22. Zaruri Hallerde Fatura Fotokopileri Geçerli Belge Olarak Kabul Edilebilir Mi?. 4

23. Herhangi Bir Kanıtlayıcı Belge Olmadan Ödemede Bulunulması 4

24. Paranın Hak Sahibine Ödendiğini Gösteren Herhangi Bir Belge İbraz Edilememesi 4

25. İdarenin Zarara Uğratılmasında Devlet Memurunun Sorumluluğu. 4

26. Piyasa Rayiçlerine Nazaran Alımın Pahalı Olması 4

27. Parçalara Bölme Suretiyle Alım.. 4

28. Görevlendirme Yazısının Bulunmadığı Durumda Gerçekleştirme Görevlisinin Sorumluluğu. 4

B. Ayıplı Ve Noksan İmalata Dayanan Sorumluluk. 4

1. Yetkinin Kötüye Kullanılmasında İdarenin Zarar Koşulu. 4

2. Ayıplı İş Nedeniyle İnşaatın Durdurulması 4

3. Yapmadığı İş İçin Yükleniciye Para Ödenmesi 4

4. Noksan Ve Kusurlu İşlerin Değerlendirilmesi 4

5. İmalat Kusurundan Kaynaklanan Gizli Ayıp. 4

6. Açık Ayıpta Sorumluluk Şartı 4

7. Nısfet Kurallarına Göre Kabulde Zorlanılamayacak Ölçüde Kusurlu Olmayan İşler 4

8. Kusur Halinde İş Sahibinin Hakkı 4

9. Ayıba Karşı Tekeffül 4

10. Kusurun Sonradan Ortaya Çıkması 4

11. Ölüm Öncesi Eksik Ve Noksan İşler 4

12. Bozuk Malın Niteliği 4

13. Ayıplı Eserin Bedelinin Hesabı 4

14. Ayıp Ve Noksanların Müteahhide Duyurulması 4

15. Yüklenici İle Kontrol Mühendisinin Müteselsil Sorumluluğu. 4

16. Yüklenicinin Ayıbını Gizlemesi 4

17. Noksan Ve Ayıplı İşlerden Dolayı Nefaset Farkı Alınması 4

18. Başka Bir İşten Dolayı İdareye Borçlu Olan Müteahhidin Durumu. 4

19. Malı Vaktinde Teslim Etmeyen Tedarikçinin Sorumluluğu. 4

20. Tedarikçinin Temerrüdü İle Doğan İdare Zararının Tazmini 4

21. Ambalajdaki Vasıf Hilafına Mal Satmak. 4

22. Ayıp Ve Noksan İşlerin Yükleniciye Duyurulması 4

23. Basit Bir Muayenede Ortaya Çıkacak Kusurları Görmeyen İdare Yükleniciyi Suçlayabilir Mi?. 4

Onikinci Bölüm

2886 SAYILI KANUN

Devlet İhale Kanunu. 4

Kavramlar Dizini 4

 

DERNEĞİMİZ TELEFONLARINDAN SİPARİŞ VEREREK 119,00 TL tutarlı özel fiyattan (KDV VE KARGO DÂHİL) EDİNEBİLİRSİNİZ.

 

İRTİBAT TELEFONLARIMIZ

 

312 324 46 69  –  506 690 07 86 -